2.2 خدمات مورد ارایه به ایجاد کنندگان / توسعه دهندگان کسب و کار

شرکت ساتا با اتکاء بر شبکه های با تجربه و موثر خود، توسعه دهندگان کسب و کار را در فرایندهای ایجاد و استقرار یاری می­رساند.

در خصوص پروژه های سرمایه ای، طیف وسیعی از خدمات از مدیریت پروژه تا تسهیل اجرای پروژه بر حسب نیازها و انتظارات مشتریان به شرح سرفصل های ذیل ارایه می گردد.

 • مشاوره در استقرار کسب و کار
 • تسهیل گری اجرای پروژه
 • مدیریت جامع پروژه
 • مدیریت قرارداد

2.3 حصول توافق میان سرمایه گذاران و سرمایه پذیران

در بازارهای جدید و نو ظهور زمینه های کاری ارزشمندی با نرخ بازگشت سرمایه بالا در دسترس می­باشد. از طرفی فضا و فعالیت­های مبهم می­توانند موانع بزرگی در راستای کسب سود و منفعت از این بازارها باشند. شرکت ساتا با ارزیابی و معرفی ریسک­های احتمالی به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران سعی در مدیریت ریسک­های مورد اشاره و حصول توافق بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران می ­باشد.

 • شناسایی موارد مطمئن سرمایه گذاری و بررسی تطبیقی آن با شرایط سرمایه گذاران
 • شناسایی و حصول توافق با سرمایه گذارانی که شرایط مناسبی با توجه به پروژه دارند.
 • نیازمندی های برقراری ارتباط موثر بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر

I. مشاوره سرمایه گذاری

        1.1 زمینه های فعالیت

زمینه اصلی فعالیت شرکت در این بخش پروژه های سرمایه ای، از قبیل پروژه های آب، برق، جاده، ساختمان، نفت و گاز، تولید از قبیل: نیروگاههای برق، کارخانه های تولید تجهیزات برقی، پالایشگاهها و گسترش کسب و کارهای موجود است.

        1.2 مشتریان بالقوه

        1.2.1 سرمایه گذاران / تامین کنندگان مالی

شرکت ساتا خدمات خود را به آن دسته از سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی که جویای افق های جدید کسب و کار و سودآوری هستند، ارایه می­ نماید. این خدمات در قالب ترسیم شرایط بازار و شناسایی و موشکافی فرصت ها و تهدیدات کسب و کار، ارایه خدمات اجرایی موثر و نظارت بر پروژه­ها می باشد.

       1.2.2 ایجاد کنندگان / توسعه دهندگان کسب و کار

ما می ­توانیم از طریق تسهیل گری فرایندهای ایجاد کسب و کار، ارایه خدمات مدیریت پروژه در محل و همچنین به عنوان شرکای محلی، یاریگر ایجاد کنندگان و توسعه دهندگان کسب و کار باشیم.

همچنین می­ توانیم برای کارآفرینان محلی، در خصوص جذب سرمایه گذار / تامین کنندگان مالی و همچنین ارایه خدمات مدیریت پروژه  فعالیت نموده و روابط برد - برد ایجاد نماییم.

      1.2.3 سرمایه پذیران

در این بخش از فعالیت­ها، گروه ساتا می­تواند برای سرمایه پذیران، در جذب سرمایه گذاران و تامین کنندگان مالی و برقراری ارتباطات موثر بین المللی، خدمات ارزنده و راهگشایی ارایه نماید.

 1. خدمات ما چطور ارایه می شود

2.1 فراهم آوری اطلاعات قابل اتکاء و دید جامع

با توجه به دسترسی موجود به شبکه گسترده کسب و کارها و اطلاعات، تحلیلگران با اتکا بر تجربه شرکت ساتا می ­توانند تحلیل های اختصاصی مورد نیاز کارفرمایان را در فرمت­های استاندارد و قابل قبول بانک ها به شرح ذیل ارایه نمایند.

 • مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 • مطالعات امکان سنجی
 • مطالعات مالی / اقتصادی
 • ارزش گذاری کسب و کارها