2. خدمات ما چطور ارایه می شود

2.1 مطالعه و تحلیل بازار

صادرات موثر و مستمر به یک کشور در یک حوزه کسب و کاری مشخص نیاز به دید و بینش جامع، قابل اتکاء و گسترده ای در خصوص بازار مرتبط دارد. مطالعه کلان محیطی شامل مواردی از قبیل اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، قانونی و محیطی و مطالعه اختصاصی کسب و کار مورد نظر شامل مورادی از قبیل اندازه بازار، بخش بندی کنونی، روندهای موجود و آتی، قابیلیت سوددهی، وضعیت رقبا و ... می شود. به طور کلی این بخش شامل دو بخش اصلی ذیل می­شود:

  • مطالعه گسترده محیط کلان از طریق رویکرد PESTLE
  • مطالعه و تحلیل اختصاصی کسب و کارهها

2.2 تقویت و بهبود صادرات

ورود موفقیت آمیز به یک بازار خاص به خصوص در مورد پروژه های سرمایه ای در بازارهای نوظهور نیاز به چند عامل مهم، از جمله ایجاد قابلیت های ویژه برای صادرات فراتر از الزامات ضروری و پایه ای و همچنین حضور هوشمندانه در مناقصات و شبکه های محلی دارد. شرکت ساتا با توجه به شرایط خاص هر شرکت، بر توانمندی ها و قابلیت های مورد نیاز و هدایت و اجرای یک نقشه راه از پیش تعریف شده تمرکز می­نماید. به علاوه شرکت ساتا با توجه به مناقصه مورد نظر، روندهای غالب و پاراردایم های حاکم را ارزیابی نموده و براساس آنها یک پیشنهاد جامع و کامل متکی بر تجارب قبلی و ارتباط با شبکه محلی تنظیم می نماید. سرفصل خدمات در این بخش به شرح ذیل می باشد:

  • تقویت توانمندی ها و قابلیت های فرایندهای مرتبط با صادرات
  • تحلیل مناقصات و ارایه خدمات مشاوره جهت تولید یک پیشنهاد جامع و کامل
  • ایجاد و تقویت شبکه های محلی مورد نیاز

II. بازاریابی صادراتی

  1. گروه­های هدف خدمات ما 

1.1 زمینه های فعالیت

حوزه تمرکز شرکت ساتا در خصوص خدمات مشاوره بازاریابی صادراتی شرکت های پیمانکاری ایرانی و شرکت های مهندسی جهت حضور در پروژه های سرمایه ای کشورهای دیگر از قبیل پروژه های بخش برق، آب، جاده، ساختمان و نفت و گاز و همچنین آن دسته از تولید کنندگان تجهیزات و ابزارهای مهندسی ایرانی، که علاقه مند به حضور در بازارهای صادراتی و فروش محصولات خود در این بازارها هستند، می باشد.

مشتریان بالقوه

1.1.1 پیمانکاران ایرانی / شرکت های مهندسی

1.1.2 نمایندگی های محلی شرکت های بین المللی

1.1.3 تولید کنندگان تجهیزات صنعتی ایرانی