2.2 تحلیل بازار

     2.2.1 محصول و برند

     2.2.2 محیط خرد و کلان مرتبط

     2.2.3 موانع ورود

     2.2.4 قوانین و مقررات

2.3. مطالعه بازار

       2.3.1 اهداف

       2.3.2 بخش بندی

       2.3.3 هدف گذاری

       2.3.4 موقعیت یابی

       2.3.5 حجم بازار

2.4. آمیخته بازار

       2.4.1 خط مشی محصول

       2.4.2 خط مشی قیمت

       2.4.3 هدف گذاری

       2.4.4 خط مشی ارتباطات

       2.4.5 همسویی استراتژیک

2.5. کمپین بازاریابی

براساس ساختار کلی محصول یا ماده مورد نظر، نیازمندی­ها و توانمندی های مشتری و مدل همکاری فی مابین، شرکت ساتا اقدام به طراحی و اجرای کمپین تبلیغاتی می ­نماید.

2.6. تسهیل گری رونمایی محصول در بازار

در صورت درخواست مشتری آمادگی طراحی و اجرای رویداد عرضه اولیه محصول در بازار مرتبط بر اساس اهداف از پیش تعریف شده وجود دارد.

2.7. خدمات نمایندگی

شرکت ساتا می ­تواند به عنوان نماینده شرکت­های مطرح بین المللی، تسهیل گری ورود تجهیزات و کالاهای تکنولوژیک را فراهم آورد.

III. بازاریابی و خدمات نمایندگی به صادرکنندگان جهت حضور در بازارهای ایران

1. گروه های هدف خدمات ما

1.1  زمینه های فعالیت

بازار ایران به عنوان یک بازار نوظهور موقعیت بسیار عالی و متمایز برای جذب فناوری های روز متکی بر مراجع و برندهای تثبیت شده می­ باشد. در مقطع کنونی که در مرحله آغازین نوسازی صنایع و زیرساخت­ها هستیم، زمانی طلایی جهت ورود به این بازار در دسترس می­باشد. نقطه تمرکز شرکت ساتا در این خصوص طراحی، تسهیل و اجرای فعالیت­های بازاریابی محصولات و خدمات تکنولوژیک بین المللی در بازارهای ایران می­ باشد.

1.2. مشتریان بالقوه

تولید کنندگان مواد و تجهیزات

شرکتهای پیشرفته مهندسی

نمایندگان محلی شرکتهای بین المللی در ایران

2. خدمات ما چطور ارایه می شود

2.1. مطالعه بازار

براساس ساختار کلی محصول یا ماده مورد نظر، نیازمندی­ها و توانمندی های مشتری و مدل همکاری فی مابین، شرکت ساتا اقدام به تعریف روش مطالعه بازار، فرایندها و نتایج مورد انتظار می­ نماید.

شرکت ساتا روش­های پذیرفته شده و بین المللی متنوع و مختلفی را با توجه به شرایط خاص هر کشور به کار می­ گیرد. با اتکاء بر شبکه گسترده و تیم­های تخصصی در دسترس، خدمات ما در این بخش مشتمل بر ترکیبی از موارد زیر قابل ارایه می­ باشد.