آدرس

خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ونک - کوی والی نژاد، کوچه خلیل زاده - شماره 28

Info@satacompany.com

CEO@satacompany.com

+98 21 8763 4400

+98 912 376 8072

تماس با ما